Thứ Bảy, 23 tháng 2, 2019

Các bước lắp dựng giáo nêm chống sàn an toàn

Để hình thành hệ giáo nêm giáo nêm giáo nêm thi công sàn an toàn hiệu quả thì Cty Hồng Thịnh đưa ra các bước lắp dựng dưới đây để cho các nhà thầu tiện tham khảo khi mới sử dụng hệ giáo nêm.

Các bước thực hiện:
- Định vị kích chân và điều chỉnh cao độ phù hợp.
- Lắp đầy đủ chân chống đứng và thanh giằng giáo nêm.
- Lắp chống đà chống consol.
- Lắp kích U và điều chỉnh cao độ hệ chống đỡ coppha.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét