Thứ Năm, 10 tháng 11, 2016

THÔNG SỐ KỸ THUẬT GIÀN GIÁO NÊM

* Thông số kỹ thuật và kích thước chuẩn của hệ giàn giáo nêm Phượng Hoàng bao gồm các bộ phận: 
- Cây chống đứng: Thép ống D49 dày 2ly
- Thanh giằng ngang: Thép ống D42 dày 2ly
- Cây chống đà giữa: Thép ống D42 dày 2ly
- Cây chống consol (chống đà biên): Thép ống D42 dày 2ly


* Các bộ phận của hệ giàn giáo nêm có cấu tạo gọn giúp dễ dàng lưu kho vận chuyển, không gian lắp dựng hệ giáo thông thoáng sàn thẩm mỹ, thi công sàn an toàn.

* Thông số chi tiết các bộ phận hệ giáo nêm

- Cây chống đứng D49 và ứng dụng thực tế- Cây chống đà giữa D42 và ứng dụng thực tế
- Cây chống consol D42 và ứng dụng thực tế- Thang giằng giáo nêm D42 và ứng dụng thực tếKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét